Politika privatnosti

Da bismo uspešno obradili i isporučili vašu porudžbinu, potrebni su nam vaše ime i prezime, adresa, imejl i telefon.

Vaše lične podatke koristićemo isključivo u svrhe tehničke administracije veb-sajta i za komunikaciju sa vama.

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti vaše privatne informacije. Nećemo predati vaše podatke trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.

Artpractica.com koristi kolačiće, kako bi vam pomogli da prilagodite korišćenje interneta vašim potrebama.

Kolačić je tekstualni fajl koji je smešten na vašem hard-disku od strane veb-servera. Kolačići ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus vašem računaru. Kolačići su jedinstveno dodeljeni vama, i jedino mogu biti pročitani od strane veb-servera u domenu koji vam ih je poslao.

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Obavezujemo se da ćemo se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja imejl obaveštenja svim registrovanim korisnicima.